Xem tất cả 3 kết quả

1. Chức năng chọn hệ thống phun nước trên hoặc dưới
2. Độ ồn thấp
3. Lượng nước tiêu thụ 17L
4. Công suất 1.05KW
5. Kích thước: W600 x D580 x H850mm
1.Chức năng chọn hệ thống phun nước trên hoặc dưới
2. Độ ồn thấp
3. Lượng nước tiêu thụ 10L
4. Lượng điện tiêu thụ: 0.6Kwh
1. Chức năng chọn hệ thống phun nước trên hoặc dưới
2. Độ ồn thấp 49dB
3. Lượng nước tiêu thụ 10L
4. Lượng điện tiêu thụ: 0.6Kwh
5. Kích thước: W600 x D598 x H850mm
G

0904.627.195